Styr dine penge

Styr dine penge

  • og slip for ondt i maven og bekymringer på grund af økonomien

Let anvendelige redskaber til at styre din personlige økonomi i din hverdag, f.eks. til at skære ned på dine udgifter, forandre dine forbrugsvaner, rydde din gæld af vejen, øge din opsparingPenge spiller en stor rolle i vores hverdag – og for nogle fylder det også nætterne med bekymringer. Mange spekulerer og er frustrerede. Mange er stressede angående deres penge og økonomi. Måske er du en af dem, der har det sådan.

Formålet for dette kursus er at befri dig fra spekulationer og frustrationer. Når du anvender redskaberne i dette kursus, bliver du tilskyndet til at handle aktivt og være den, der styrer dine penge i stedet for det omvendte.

Køb kurset her

Master Your Money

Master Your Money

Easy-to-use tools enabling you to be the master of your personal finances in your everyday life.

You will learn cutting off your expenses, changing your spending habits, eliminating your debts, increasing your savings.

Money plays a large part in our everyday life – and for some also the nights with worries. Many have speculations and frustrations. Many are stressed about their money and finances. Maybe you are one of them.

This course has the goal to free you of speculations and frustrations. By using the tools in this course you are encouraged to take action and be the master of your money instead of the other way round.

You will have lifelong access