Betalingsbetingelser:

Betalingsfrist: 8 dage

Hvis der ønskes en længere betalingsfrist, kan det ske efter nærmere aftale og mod højere betaling.

Undtagelser – se nedenfor:

Individuelle sessioner:

Individuelle sessioner, coaching og supervision betales forud ved booking. Ved afbud senest 24 timer før aftale refunderes hele beløbet.

Ved afbud senere end 24 timer før aftalen refunderes 75% af det betalte beløb.

Ved manglende afbud refunderes beløbet ikke.

Ønsker du aftalen ændret til et andet tidspunkt, bedes du kontakte mig på tlf. 20467669 eller mail@donnerborg.info

Samlet køb til flere aftaler: ønsker du at stoppe inden du har brugt alle gangene, refunderes beløbet, dog fratrukket antal brugte timer til fuld enkelttime pris. Eks.: du har købt forløb til 3 gange og betalt kr. 3500 ex. moms, men ønsker at stoppe efter to gange. Du får tilbagebetalt kr. 3500 minus 2×1450 (enkelttimepris) = 600 kr.

Offline kurser:

Hele beløbet betales ved køb af kurset, med mindre andet er aftalt.

Ved annullering af køb af kursus senest 14 dage før kursusstart refunderes beløbet minus 100 kr. i administration. Ved annullering af køb af kursus senere end 14 dage før kursusstart refunderes 75% af det betalte beløb.

Andre aftaler/forløb:

Hele beløbet betales forud, med mindre andet er aftalt. Ved løbende kontrakt vil opsigelsesfrist være anført i kontrakten.

Gabriella A. Donnerborg